1. DÜZEY EĞİTİM: TEMEL EĞİTİM

1. DÜZEY EĞİTİMİ (TEMEL EĞİTİM)

AMAÇ:

Çalışma alanlarının gerekleri olarak Aile ve Evlilik Terapileri konusunda bilgilenmek isteyenleri, konunun temel boyutları içerisinde hem teorik hem de pratik düzeyde bilgilendirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Sistem yaklaşımı
 • Aile sistemi
 • Sağlıklı-sağlıksız aile
 • Değerlendirme
 • Aile terapisi süreci
 • Ilk görüşme
 • Müdahale prensipleri (genel)
 • Minuchin’in yaklaşımı
 • Bowen’in yaklaşımı
 • Satir’in yaklaşımı
 • Müdahale teknikleri (Genogram, Yeniden tanımlama, Ödev verme,
 • Iletişim becerileri – iyi iletişim özellikleri, farklılıkları çözme, karar verme süreci Metafor kullanımı)

EĞİTİMİN İÇERDİĞİ AKTİVİTELER:

Bilgilendirme, grup katılımı, uygulamalı çalışma, CD / Video gösterimi

SÜRE:

40 saat (5 gün, günde 8 saat) (9:00 – 17:00 saatleri)

TARİHLER:

DUYURULACAKTIR

KATILIMCILAR:

Eğitime psikolojik sağlık alanında hizmet veren psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, aile hekimi, psikiyatr ve çocuk gelişimcileri ile ilgili bölümlerin son sınıf öğrencileri katılabileceklerdir.

Katılım için eğitmenin onayı gerekmektedir. Eğitim tarihinde katılımcılardan diploma fotokopileri ve bir fotoğraf istenecektir.

ÜCRET:

DUYURULACAKTIR

KONTENJAN:

20 kişi

İPTAL KOŞULLARI:

Eğitim en az 15 kişi ile açılacaktır. Eğitime katılmak amacıyla ilk ödemeyi yapan fakat daha sonra katılımdan vazgeçen katılımcıların ücreti, ancak katılım 15 kişinin üzerinde olursa geri ödenebilecektir. Bununla birlikte iptal başvurusu birden fazla olduğunda yukarıdaki ilkeler çerçevesinde başvuru sırası dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTİM YERİ:

İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü

VERİLECEK BELGE:

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından kurulan “İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü” tarafından verilecek katılım belgesi