2. DÜZEY EĞİTİM

2. DÜZEY EĞİTİM: UYGULAMALI EĞİTİM – KONU VE VAKA ÇALIŞMALARI

EĞİTİMİN AMACI:

Aile-evlilik terapisi kursunun birinci düzeyini tamamlamış katılımcıların özellikle uygulama

gereksinimlerine yönelik çalışmak. Bu amaca yönelik olarak ailelerin, evliliklerin ve ilişkilerin

yaşadıkları sorunlardan bazıları seçilecek ve (teorik bilginin üzerine) pratikte bu sorunlarla

nasıl çalışılacağı üzerinde durulacaktır. Değişik vaka örnekleri ve aile-evlilik terapisinde

kullanılan teknikler kursun amacına ulaşmak için kullanılan araçlar olacaktır.

(Katılım için eğitmenin onayı gerekmektedir.)

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

 • Katılımcıların ortak olarak belirlediği konular
 • Aile-evlilik terapisinde kullanılan teknikler
 • Katılımcıların getirdiği vaka örnekleri
 • Film analizi
 • Evlilik Terapisi: İlişki Pusulası Modeli
 • İçerik H. Fışıloğlu’nun İlişki Pusulası Modeli olarak isimlendirdiği kendi uygulamalarına bağlı olarak aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
 • Terapi süreci:
 1. İlk görüşme öncesi
 2. İlk görüşme seansı
 3. Terapi seansları:

– İlişki Pusulasıının çalışılması

– Terapi konularının çalışılması

 1. Sonlandırma seansı
 2. Sonlandırma sonrası

Yukarıda belirtilen konular kapsamında verilecek ödevler, iletişim (iletişim, farklılıkları çözmek, karar verme süreci) ve metofor kullanım teknikleri üzerinde durulacaktır.

EĞİTİMİN İÇERDİĞİ AKTİVİTELER:

Bilgilendirme, grup katılımı, uygulamalı çalışma, CD / Video gösterimi

SÜRE:

duyurularda belirtilecek

TARİHLER:

duyurularda belirtilecek

KATILIMCILAR:

1. Düzey eğitimini tamamlamış olanlar. Katılım için eğitmenin onayı gerekmektedir.

ÜCRET:

duyurularda belirtilecek

KATILIMCI SAYISI:

20 kişi

İPTAL KOŞULLARI:

Eğitim en az 15 kişi ile açılacaktır. Eğitime katılmak amacıyla ilk ödemeyi

yapan fakat daha sonra katılımdan vazgeçen katılımcıların ücreti, ancak katılım 15 kişinin

üzerinde olursa geri ödenebilecektir. iptal başvurusu birden fazla olduğunda başvuru sırası

dikkate alınacaktır.

EĞİTİM YERİ:

İlişki Pusulası Aile Çalışmaları Enstitüsü

VERİLECEK BELGE:

Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu tarafından imzalanan “İlişki Pusulası Aile

Çalışmaları Enstitüsü” tarafından verilecek katılım belgesi.