27 EYLÜL 2023 Eş Terapisinde İletişim Çalışma Grubu