İLİŞKİ PUSULASI KİTABI ÇIKTI.

İLİŞKİ PUSULASI KİTABI ÇIKTI.

İlişki Pusulası Modeli ile Eş Terapisi “Uygulama El Kitabı” Kitabı Çıktı.